Przejdź do menu Przejdź do treści

Struktura Instytutu

FILOLOGIA GERMAŃSKA ul. Studencka 5 

Katedra Literatury Niemieckojęzycznej
Kierownik: dr hab. Paul Martin Langner, prof. UP 

dr hab. Angela Bajorek, prof. UP
dr Aleksandra Bednarowska
dr Joanna Gospodarczyk
mgr Magdalena Idzi
dr Beata Kołodziejczyk-Mróz
dr Agata Mirecka
dr Dorota Szczęśniak 

Katedra Językoznawstwa Niemieckiego
Kierownik: dr hab. Artur Kubacki, prof. UP

dr Renata Czaplikowska
dr Marek Gładysz
dr Magdalena Łomzik
mgr Nick Meister
mgr Dorota Podlaska
dr Justyna Sekuła
dr Katarzyna Sowa-Bacia
mgr Marta Zachariasz-Janik

Katedra Historii i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego
Kierownik: dr hab. Isabel Röskau-Rydel, prof. UP 

dr Tobiasz Janikowski
dr Piotr Majcher
mgr Julia Manowska-Cebula
dr Tomasz Szybisty 

 

FILOLOGIA HISZPAŃSKA ul. Studencka 5 

Katedra Literatury, Historii i Kultury Hiszpańskiego Obszaru Językowego
Kierownik: dr hab. Marta Cichocka, prof. UP 

dr Marcos Arcaya Pizarro
dr Jorge Cabezas Miranda
dr Agata Cáceres Sztorc
prof. dr hab. Barbara Obtułowicz
dr Tomasz Pindel
dr Marcin Sarna

Katedra Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich
Kierownik: dr Danuta Kucała 

mgr Sandra Boruc-Calvo
mgr Renata Czop
mgr Kinga Gryglewska-Szypuła

mgr Barbara Hrabal
dr Maciej Jaskot
dr Katarzyna Kruk-Junger
mgr Weronika Urbanik-Pęk
mgr Małgorzata Wiertelak
mgr Alicja Zapolnik-Plachetka 

 

FILOLOGIA ROMAŃSKA ul. Podchorążych 2 

Katedra Językoznawstwa Romańskiego
Kierownik: dr hab. Wojciech Prażuch, prof. UP 

dr Katarzyna Gabrysiak
dr Alicja Hajok-Kornaś
dr Małgorzata Niziołek
dr Renata Niziołek
dr Piotr Pieprzyca 

Katedra Literatur Francuskiego Obszaru Językowego
Kierownik: dr hab. Stanisław Jasionowicz, prof. UP 

dr hab. Tomasz Chomiszczak, prof. UP
dr Grzegorz Duliński
dr Agnieszka Kukuryk
dr Alicja Rychlewska-Delimat
dr Przemysław Szczur 

Katedra Glottodydaktyki i Nauczania Zdalnego
Kierownik: dr hab. Elżbieta Gajewska, prof. UP 

mgr Timothée Charmion
dr Halina Chmiel-Bożek
mgr Nathalia Kapeja
dr Ewelina Mitera
dr Anita Pytlarz
mgr Małgorzata Stanek 

Zespół do Badań Porównawczych nad Tendencjami Kultury Zachodniej
Kierownik: dr hab. Stanisław Jasionowicz, prof. UP 

dr hab. Aleksandra Budrewicz, prof. UP (Instytut Filologii Angielskiej)
dr hab. Tomasz Chomiszczak, prof. UP
dr Grzegorz Duliński
dr Maria Gubińska
dr hab. Przemysław Michalski, prof. UP (Instytut Filologii Angielskiej) 

 

Zespół badawczy Disem (Dyskurs Inferencja Semantyka)
Kierownik: dr hab. Teresa Muryn, prof. UP (em.) 

dr Katarzyna Gabrysiak
dr Alicja Hajok-Kornaś
dr Małgorzata Niziołek
dr Piotr Pieprzyca
dr hab. Wojciech Prażuch, prof. UP
mgr Joanna Walczak – doktorantka 

Redakcja czasopisma naukowego Synergies Pologne  

Redaktor naczelny: dr Małgorzata Niziołek
Sekretarz redakcji: dr Piotr Pieprzyca
Korekta językowa:
mgr Nathalia Kapeja

 

FILOLOGIA ROSYJSKA ul. Studencka 5 

Katedra Językoznawstwa Rosyjskiego 
Kierownik:dr Karina Zając-Haduch 

dr Joanna Darda-Gramatyka
dr Michał Jankowicz
mgr Paweł Ligęza
dr Larisa Mikheeva
dr Julia Ostanina-Olszewska
dr hab. Bogumił Ostrowski, prof. UP
dr Gabriela Sitkiewicz
dr Halina Zając-Knapik 

Katedra Literatury Rosyjskiej
Kierownik:dr hab. Aurelia Kotkiewicz, prof. UP 

dr Monika Knurowska
dr Natalia Kurjački-Góra
dr Mikołaj Mazuś
dr Paulina Wójcikowska-Wantuch 

Katedra Przekładoznawstwa
Kierownik:prof. dr hab. Tadeusz Szczerbowski 

dr Gustaw Akartel
dr Marcin Dziwisz
dr Adam Karpiński
dr hab. Lesława Korenowska, prof. UP
dr Iwona Papaj 

Redakcja Czasopisma Naukowego Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Russologica 

Redaktor naczelny: dr hab. Bogumił Ostrowski, prof. UP
dr hab. Halina Chodurska, prof. UP (em.) – Dział Językoznawstwo i Glottodydaktyka
dr Adam Karpiński – Dział Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Tadeusz Szczerbowski – Dział Przekładoznawstwo
Sekretarz: dr Adam Karpiński 

 

FILOLOGIA WŁOSKA ul. Podchorążych 2 

Katedra Językoznawstwa Włoskiego
Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Nowakowska 

mgr Stefano Deflorian
mgr Małgorzata Liffredo
dr Beata Malczewska
mgr Elizaveta Prokopovich-Mikutska
dr hab. Aleksandra Pronińska, prof. UP
dr Sebastiano Scarpel
dr Sandra Strugała
dr Joanna Woźniakiewicz

Katedra Literatury Włoskiej
Kierownik: dr Natalia Chwaja  

dr Fabio Boni
dr Paulina Kwaśniewska-Urban
dr Agnieszka Liszka-Drążkiewicz
dr Vacat
mgr Anna Pifko-Wadowska

Archiwa