Przejdź do treści

Struktura Instytutu

FILOLOGIA GERMAŃSKA ul. Studencka 5 

Katedra Literatury Niemieckojęzycznej
Kierownik: dr hab. prof. UP Paul Martin Langner 

dr hab. Angela Bajorek, prof. UP
dr Aleksandra Bednarowska
dr Joanna Gospodarczyk
mgr Magdalena Idzi
dr Beata Kołodziejczyk-Mróz
dr Agata Mirecka
dr Dorota Szczęśniak 

Katedra Językoznawstwa Niemieckiego
Kierownik: dr hab. prof. UP Artur Kubacki

dr Renata Czaplikowska
dr Marek Gładysz
dr Magdalena Łomzik
mgr Nick Meister
mgr Dorota Podlaska
dr Justyna Sekuła
dr Katarzyna Sowa-Bacia
mgr Marta Zachariasz-Jani

Katedra Historii i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego
Kierownik: dr hab. prof. UP Isabel Röskau-Rydel 

dr Tobiasz Janikowski
dr Piotr Majcher
mgr Julia Manowska-Cebula
dr Tomasz Szybisty 

 

FILOLOGIA HISZPAŃSKA ul. Studencka 5 

Katedra Literatury, Historii i Kultury Hiszpańskiego Obszaru Językowego
Kierownik: dr hab. prof. UP Marta Eloy Cichocka 

dr Marcos Arcaya Pizarro 
dr Jorge Cabezas Miranda
dr Agata Cáceres Sztorc
mgr Olga Grzyś
prof. dr hab. Barbara Obtułowicz
dr Tomasz Pindel
dr Marcin Sarna
mgr Karolina Stępień 

Katedra Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich
Kierownik: dr Danuta Kucała 

mgr Sandra Boruc-Calvo 
dr Bartosz Dondelewski
mgr Kinga Gryglewska-Szypuła
mgr Barbara Hrabal
dr Maciej Jaskot
dr Katarzyna Kruk-Junger
mgr Weronika Urbanik-Pęk
mgr Małgorzata Wiertelak
mgr Alicja Zapolnik-Plachetka 

 

FILOLOGIA ROMAŃSKA ul. Podchorążych 2 

Katedra Literatur Francuskiego Obszaru Językowego
Kierownik: dr hab. prof. UP Stanisław Jasionowicz 

dr hab. prof. UP Tomasz Chomiszczak
dr Grzegorz Duliński
dr Maria Gubińska
dr Agnieszka Kukuryk
dr Alicja Rychlewska-Delimat
dr Przemysław Szczur 

Zespół do Badań Porównawczych nad Tendencjami Kultury Zachodniej
Kierownik: prof. UP dr hab. Stanisław Jasionowicz 

dr hab. prof. UP Tomasz Chomiszczak
dr Grzegorz Duliński
dr Maria Gubińska
dr hab. prof. UP Przemysław Michalski

Katedra Językoznawstwa Romańskiego
Kierownik: dr hab. prof. UP Wojciech Prażuch 

dr Katarzyna Gabrysiak
dr Alicja Hajok-Kornaś
dr Małgorzata Niziołek
dr Renata Niziołek
dr Piotr Pieprzyca 

Zespół badawczy Disem (Dyskurs Inferencja Semantyka)
Kierownik: dr hab. prof. UP Teresa Muryn 

dr Katarzyna Gabrysiak
dr Alicja Hajok-Kornaś
dr Małgorzata Niziołek
dr Piotr Pieprzyca
dr hab. prof. UP Wojciech Prażuch
Joanna Walczak – doktorantka 

Katedra Glottodydaktyki i Nauczania Zdalnego
Kierownik: dr hab. prof. UP Elżbieta Gajewska 

mgr Timothée Charmion
dr Halina Chmiel-Bożek
mgr Nathalia Kapeja
dr Ewelina Mitera
dr Anita Pytlarz
mgr Małgorzata Stanek 

Redakcja czasopisma naukowego Synergies Pologne  

Redaktor naczelny: dr Małgorzata Niziołek
Sekretarz redakcji: dr Piotr Pieprzyca
Korekta językowa:
mgr Nathalia Kapeja

 

FILOLOGIA ROSYJSKA ul. Studencka 5 

Katedra Językoznawstwa Rosyjskiego 
Kierownik:dr Karina Zając-Haduch 

dr Joanna Darda-Gramatyka
mgr Olga Gulegina
mgr Michał Jankowicz
mgr Paweł Ligęza
dr Larisa Mikheeva
dr Julia Ostanina-Olszewska
dr hab. prof. UP Bogumił Ostrowski
dr Gabriela Sitkiewicz
dr Mirosław Warchołek
dr Halina Zając-Knapik 

Katedra Literatury Rosyjskiej
Kierownik:dr hab. prof. UP Aurelia Kotkiewicz 

dr Monika Knurowska
dr Natalia Kurjački-Góra
dr Mikołaj Mazuś
dr Paulina Wójcikowska-Wantuch 

Katedra Przekładoznawstwa
Kierownik:prof. dr hab. Tadeusz Szczerbowski 

dr Gustaw Akartel
dr Marcin Dziwisz
dr Adam Karpiński
dr hab. prof. UP Lesława Korenowska
dr Iwona Papaj 

Redakcja Czasopisma Naukowego Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Russologica 

Redaktor naczelny: dr hab. prof. UP Bogumił Ostrowski
dr hab. prof. UP (em.) Halina Chodurska (Dział Językoznawstwo i Glottodydaktyka)
dr hab. prof. UP Aurelia Kotkiewicz (Dział Literaturoznawstwo)
prof. dr hab. Tadeusz Szczerbowski (Dział Przekładoznawstwo)
Sekretarz: dr Adam Karpiński 

 

FILOLOGIA WŁOSKA ul. Podchorążych 2 

Katedra Językoznawstwa Włoskiego
Kierownik: dr hab. prof. UP Małgorzata Nowakowska 

mgr Stefano Deflorian
mgr Małgorzata Liffredo
dr Beata Malczewska
mgr Elizaveta Prokopovich-Mikutska
dr hab. prof. UP Aleksandra Pronińska
mgr Sebastiano Scarpel
mgr Sandra Strugała
dr Joanna Woźniakiewicz 

Katedra Literatury Włoskiej
Kierownik: dr Agnieszka Liszka-Drążkiewicz 

dr Fabio Boni
dr Francesco Cabras
dr Natalia Chwaja
dr Paulina Kwaśniewska-Urban

Archiwa