Przejdź do treści

Pracownicy Filologia włoska

Zastępca Dyrektora Instytutu Neofilologii ds. filologii włoskiej

dr Agnieszka Liszka-Drążkiewicz

Katedra Literatury Włoskiej
ul. Podchorążych 2, pok. 460, tel. + 48 12 662-61-53
e-mail: agnieszka.liszka-drazkiewicz@up.krakow.pl

dr Fabio Boni
Katedra Literatury Włoskiej
ul. Podchorążych 2, pok.460, tel. + 48 12 662-61-53
e-mail: fabio.boni@up.krakow.pl

dr Francesco Cabras
Katedra Literatury Włoskiej
ul. Podchorążych 2, pok.460, tel. + 48 12 662-61-53
e-mail: francesco.cabras@up.krakow.pl

dr Natalia Chwaja
Katedra Literatury Włoskiej
ul. Podchorążych 2, pok.460, tel. + 48 12 662-61-53
e-mail: natalia.chwaja@up.krakow.pl

mgr Stefano Deflorian
Katedra Językoznawstwa Włoskiego
ul. Podchorążych 2, pok.458, tel. + 48 12 662-63-25
e-mail: stefano.deflorian@up.krakow.pl

dr Paulina Kwaśniewska-Urban
Katedra Literatury Włoskiej
ul. Podchorążych 2, pok.460, tel. + 48 12 662-61-53
e-mail: paulina.kwasniewska-urban@up.krakow.pl

mgr Małgorzata Liffredo
Katedra Językoznawstwa Włoskiego
ul. Podchorążych 2, pok.458, tel. + 48 12 662-63-25
e-mail: malgorzata.liffredo@up.krakow.pl

dr Beata Malczewska
Katedra Językoznawstwa Włoskiego
ul. Podchorążych 2, pok.458, tel. + 48 12 662-63-25
e-mail: beata.malczewska@up.krakow.pl

dr hab. prof. UP Małgorzata Nowakowska
Katedra Językoznawstwa Włoskiego
ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
https://nowakowska.up.krakow.pl/
e-mail: malgorzata.nowakowska@up.krakow.pl

mgr Elizaveta Prokopovich-Mikutska
Katedra Językoznawstwa Włoskiego
ul. Podchorążych 2, pok.458, tel. + 48 12 662-63-25
e-mail: elizaveta.prokopovich-mikutska@up.krakow.pl

dr hab. prof. UP Aleksandra Pronińska
Katedra Językoznawstwa Włoskiego
ul. Podchorążych 2, pok.458, tel. + 48 12 662-63-25
e-mail: aleksandra.proninska@up.krakow.pl

mgr Ewelina Pytel
Katedra Literatury Włoskiej
ul. Podchorążych 2, pok.460, tel. + 48 12 662-61-53
e-mail: ewelina.pytel@up.krakow.pl

mgr Sebastiano Scarpel
Katedra Językoznawstwa Włoskiego
ul. Podchorążych 2, pok.458, tel. + 48 12 662-63-25
e-mail: sebastiano.scarpel@up.krakow.pl

mgr Sandra Strugała
Katedra Językoznawstwa Włoskiego
ul. Podchorążych 2, pok.458, tel. + 48 12 662-63-25
e-mail: sandra.strugala@up.krakow.pl

dr Joanna Woźniakiewicz
Katedra Językoznawstwa Włoskiego
ul. Podchorążych 2, pok. 458, tel. + 48 12 662-63-25
e-mail: joanna.wozniakiewicz@up.krakow.pl

Katedra Językoznawstwa Włoskiego
Kierownik: prof. UP dr hab. Małgorzata Nowakowska

mgr Stefano Deflorian
mgr Małgorzata Liffredo
dr Beata Malczewska
mgr Elizaveta Prokopovich-Mikutska
prof. UP dr hab. Aleksandra Pronińska
mgr Sebastiano Scarpel
mgr Sandra Strugała
dr Joanna Woźniakiewicz

Katedra Literatury Włoskiej
Kierownik: dr Agnieszka Liszka-Drążkiewicz


dr Fabio Boni
dr Francesco Cabras
dr Natalia Chwaja
mgr Aleksandra Koman
dr Paulina Kwaśniewska-Urban
mgr Ewelina Pytel

 

Archiwa