Przejdź do treści

Biblioteka Podchorazych

Biblioteka Instytutu Neofilologii – Sekcja Romańska
ul. Podchorążych 2 

Biblioteka Neofilologii – sekcja romańska ma nową lokalizację. Obecnie mieści się w podziemiach budynku w pomieszczeniach należących do Czytelni Czasopism – zejście obok portierni.

tel. 48 12 662 620 7
e- mail: ewa.bruzda@up.krakow.pl

Biblioteka realizuje zamówienia i przyjmuje zwroty po uprzednim umówieniu się przez telefon (12 662 6207) lub mail’em na podane na stronie adresy.  Godziny pracy biblioteki pozostaję bez zmian.
Zapraszamy i życzymy zdrowia

Drodzy Czytelnicy!

Biblioteka Neofilologii – sekcja romańska ma nową lokalizację. Obecnie mieści się w podziemiach budynku w pomieszczeniach należących do Czytelni Czasopism – zejście obok portierni.

Masz przerwę w zajęciach? – Nie podpieraj ściany, na pewno się nie zawali. Lepiej zajrzyj do nas!

· Poznaj trójjęzyczny księgozbiór biblioteki neofilologii

· Odkryj różnorodność zbiorów czytelni czasopism

· Skorzystaj z wolnego dostępu do komputerów

· Przygotuj się do zajęć w ciszy i spokoju

· Spotkaj się z kolegami i koleżankami z innych kierunków i roczników

Zapraszamy!

Godziny pracy Biblioteki Neofilologii – sekcja romańska w roku akademickim 2021-2022

Poniedziałek, środa, piątek: 9:00-14:30

Wtorek, czwartek: 10:00-17:00

W okresie od 27 czerwca do 15 lipca biblioteka czynna w dotychczasowych godzinach: poniedziałek,  środa, piątek 9:00 – 14:30, wtorek, czwartek: 10:00 – 17:00.
W okresie od 18 lipca do 30 września w godzinach: 9:00 – 14:30.
Uwaga!
W okresie od 1 do 12 sierpnia biblioteka nieczynna.
 

Drodzy Czytelnicy,

Korzystanie z zasobów Biblioteki Neofilologii – sekcja romańska wymaga odrębnego zapisu.

Otwarcie konta czytelniczego w Bibliotece Głównej nie jest równoznaczne z zapisaniem się do wszystkich bibliotek na Uczelni.

Zapraszamy również do czytelni w godzinach pracy biblioteki.
 
W czasie epidemii można kontaktować się z biblioteką za pomocą maili pracowników:

mgr Ewa Bruzda

– alfabetyczny

– rzeczowy

– elektroniczny BG UP

Wykaz czasopism bieżących:
Czasopisma polskie:

Języki obce w szkole

Les echos de Pologne

Czasopisma zagraniczne:

Le Francais dans le monde

Faits de langues

Le langage

Langue française

le Magazine littéraire

Księgozbiór:

SPECJALIZACJA KSIĘGOZBIORU: język francuski, hiszpański, włoski
DZIEDZINY GROMADZONYCH ZBIORÓW:

– dział ogólny : encyklopedie, słowniki, , bibliografie, leksykony

– literaturoznawstwo: literatura francuska, belgijska, hiszpańska, włoska, teoria literatury, krytyka literacka, przekładoznawstwo

– językoznawstwo ogólne i porównawcze

– historia i cywilizacja krajów romańskich, historia powszechna, historia sztuki

– metodyka i dydaktyka nauczania języków obcych

– geografia i turystyka, edukacja wielokulturowa

– integracja europejska

Biblioteka Główna UP www.ap.krakow.pl/biblio/

Biblioteka Narodowa  www.bn.org.pl/

Biblioteka Jagiellońska  www.uj.edu.pl/

Bibliothèque Nationale  www.bnf.fr/

Biblioteca Nazionale Centrale Rom www.bncrm.librari.beniculturalu.it/

Biblioteca National de España bne.es/

Bazy danych dostępne tylko w BIN:

Frantexte

Carin.info.

Inventaire des livres belge

Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.


Postanowienia ogólne.

Biblioteka udostępnia zbiory:

1. Na miejscu

2. Poprzez indywidualne wypożyczanie na zewnątrz

3. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych za pośrednictwem BG


Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych na zewnątrz posiadają:

1. Wszyscy pracownicy, studenci dzienni i zaoczni, doktoranci UP w Krakowie.

2. Studenci stacjonarni oraz pracownicy filologii romańskiej UJ.

Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.

Korzystający ze zbiorów BIN zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych biblioteki, poszanowania udostępnianych im materiałów bibliotecznych wyposażenia biblioteki.

Korzystający ze zbiorów ponoszą odpowiedzialność materialną za stan powierzonych im dzieł.


II. Warunki korzystania ze zbiorów.

1. Biblioteka nie wydaje kart bibliotecznych.

2. Studentów do korzystania z wypożyczeń na zewnątrz uprawnia coroczny wpis doindeksu w postaci pieczątki z pełną nazwą biblioteki i oznaczeniem bieżącegoroku akademickiego.
 
3. Pracownicy naukowi oraz inni użytkownicy biblioteki mają prawo do korzystaniaze zbiorów po przedłożeniu dokumentu tożsamości.
 
4. Rozliczenie studenta z biblioteką – jako jeden z warunków zaliczenia rokustudiów, dokonywane jest z końcem roku akademickiego przez skasowaniepiczatki w indeksie.


III. Liczba i czasokres wypożyczeń.

1. Pracownicy naukowi UP – bez limitu ilościowego i czasowego.

2. Studenci Instytutu Neofilologii – 10 książek na okres 2 miesięcy z prawem prolongaty do uzgodnienia.

3. Pozostali użytkownicy biblioteki, spoza UP – 3 książki na okres l miesiąca.


IV. Terminy zwrotów.

1. Ostateczny termin zwrotu dla studentów nie może przekroczyć daty
ważności konta w danym roku akademickim.

2. Terminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych obowiązuje w jednakowym stopniu studentów i pracowników.

3. W przypadkach długotrwałego przetrzymania książek biblioteka wysyła
upomnienie z prośbą o ich natychmiastowy zwrot.

4. Po bezskutecznym , trzykrotnym upomnieniu biblioteka może skierować
sprawę na drogę postępowania sądowego.


V. Realizacja zamówień.

1. Odbywa się na bieżąco na podstawie czytelnie wypełnionych rewersów , według kolejności zgłoszeń.

2. Biblioteka prowadzi również rezerwacje zamówionych materiałów zgodnie z życzeniami użytkowników.

3. Poza bibliotekę nie wypożycza się tzw. księgozbioru podręcznego ( słowniki, albumy,encyklopedie itp) . W uzasadnionych przypadkach pracownik biblioteki może wyrazić zgodę na wypożyczenie tych materiałów na zewnątrz ( w tym również czasopism).


VI. Zasady korzystania z księgozbioru na miejscu i na „krótki okres”.

1.  Wszyscy czytelnicy korzystający z księgozbioru na miejscu rejestrowani są w„zeszycie odwiedzin”.

2. Studenci i pracownicy UP wypożyczający materiały biblioteczne na „krótki okres ” zobowiązani są również do wpisania się do „zeszytu odwiedzin”.

3. Inni użytkownicy spoza uczelni zobowiązani są do pozostawienia dokumentu tożsamości w zamian za wypożyczone na krótko materiały.


VII. Postępowanie w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki.

1. W przypadku zagubienia książki czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiego samego tytułu , zgodnego co do roku i wydania.

2. W przypadku niemożności zwrotu identycznego egzemplarza czytelnik zobowiązany jest do odkupienia książki o zbliżonej wartości, z tej samej dziedziny lub pokrewnej (do uzgodnienia z pracownikiem biblioteki).

3. Biblioteka nie pobiera ekwiwalentu pieniężnego za niezwrócone materiały.
 

 

Archiwa