Plany studiów Filologia Germańska

Poniższe pliki są skompresowane – należy je pobrać i rozpakować.

Wśród kart kursów nie znajdują się karty, które są opracowywane przez prowadzących z jednostek zewnętrznych, np. CSiR (wf), SKN.

Lista wszystkich kursów znajduje się w planie studiów dla danego rocznika (dla II roku – plan studiów 2017-2018).

Karty kursów

Plik Opis
doc Fonetyka praktyczna języka niemieckiego I I-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Fonetyka praktyczna języka niemieckiego II I-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Gramatyka praktyczna języka niemieckiego I I-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Gramatyka przktyczna języka niemieckeigo II I-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Krajoznawstwo niemieckiego obszaru językowego I-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc PNJN I+II I-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Podstawy prawa I-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Wstęp do językoznawstwa I-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Wstęp do literaturoznawstwa I-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Wybrane aspekty kultury niemieckiego obszaru językowego I I-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc PNJN III+IV I-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Prawo gospodarcze B II-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Prawo gospodarcze NB II-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Teksty aktualne I B II-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Teksty aktualne II B II-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Teksty aktualne II N II-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Teoria i praktyka przekładu B II-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Teoria i praktyka przekładu NB II-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Tłumaczenia biznesowe I B II-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Tłumaczenia biznesowe I NB II-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Warsztat pracy naukowej II-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Wybrane aspekty kultury niemieckiego obszaru językowego II II-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Dydaktyka j. niemieckiego I N II-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Dydaktyka j. niemieckiego I NB II-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Gramatyka opisowa języka niemieckiego II II-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Gramatyka opisowa języka niemieckiego III II-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Historia literatury niemieckojęzycznej II (oświecenie-romantyzm) II-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Historia niemieckiego obszaru językowego do wieku XVIII II-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc HLN I (średniowiecze-barok) II-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Język biznesu I II B II-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Język biznesu I II NB II-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Korespondencja handlowa II-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Historia niemieckiego obszaru językowego w XIX i XX wieku III-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Kultura j. polskiego i niemieckiego B III-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Kultura j. polskiego i niemieckiego NB III-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc PNJN V+VI III-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Praca dyplomowa I II - językoznawstwo III-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Praca dyplomowa I+II - dydaktyka III-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Praca dyplomowa I+II - kulturoznawstwo III-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Praca_dyplomowa I+II - kulturoznawstwo III-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Technologia informacyjna w edukacji III-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Teksty aktualne III B III-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Teksty aktualne III N III-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Tłumaczenie tekstów użytkowych I B III-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Tłumaczenie tekstów użytkowych I NB III-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Tłumaczenie tekstów użytkowych II B III-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Tłumaczenie tekstów użytkowych II NB III-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Dydaktyka j. niemieckiego II N III-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Dydaktyka j.niemieckiego dla II NB III-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Dydaktyka języka niemieckiego III stacjonarne III-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Historia języka niemieckiego z elementami gramatyki historycznej III-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Historia literatury niemieckojęzycznej III (1848-1945) III-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Historia literatury niemieckojęzycznej IV (po 1945) III-filologia-germańska-I-stopnia 2018/2019
doc Przekład tekstów specjalistycznych I B I-filologia-germańska-II-stopnia 2018/2019
doc Przekład tekstów specjalistycznych I NT I-filologia-germańska-II-stopnia 2018/2019
doc Przekład tekstów urzędowych I-filologia-germańska-II-stopnia 2018/2019
doc Seminarium magisterskie I, II - językoznawstwo I-filologia-germańska-II-stopnia 2018/2019
doc Seminarium magisterskie I, II - kulturoznawstwo I-filologia-germańska-II-stopnia 2018/2019
doc Seminarium magisterskie I, II - literaturoznawstwo I-filologia-germańska-II-stopnia 2018/2019
doc Wstęp do przekładoznawstwa I-filologia-germańska-II-stopnia 2018/2019
doc Zasady wykonywania tłumaczeń poświadczonych B I-filologia-germańska-II-stopnia 2018/2019
doc Zasady wykonywania tłumaczeń poświadczonych NT I-filologia-germańska-II-stopnia 2018/2019
doc Aspekty wielokulturowosci i wieloetniczności w Niemczech i Austrii I-filologia-germańska-II-stopnia 2018/2019
doc Lingwistyka tekstu I-filologia-germańska-II-stopnia 2018/2019
doc Literatura fantastyczna I-filologia-germańska-II-stopnia 2018/2019
doc Literatura Holocaustu I-filologia-germańska-II-stopnia 2018/2019
doc Nowe nurty w literaturoznawstwie I-filologia-germańska-II-stopnia 2018/2019
doc PNJN I I-filologia-germańska-II-stopnia 2018/2019
doc Polsko-niemieckie i polsko-austriackie związki kulturowe i historyczne II-filologia-germańska-II-stopnia 2018/2019
doc Analiza tekstu II-filologia-germańska-II-stopnia 2018/2019
doc Dydaktyka języka niemieckeigo II NT II-filologia-germańska-II-stopnia 2018/2019
doc Dydaktyka języka niemieckiego II N II-filologia-germańska-II-stopnia 2018/2019
doc Literatura awangardy i pogranicza II-filologia-germańska-II-stopnia 2018/2019
doc Niemieckojęzyczna literatura emigrantów i imigrantów w XIX i XX wieku II-filologia-germańska-II-stopnia 2018/2019
doc PNJN III II-filologia-germańska-II-stopnia 2018/2019
doc PNJN IV II-filologia-germańska-II-stopnia 2018/2019
doc Polsko-niemieckie i polsko-austriackie związki kulturowe i historyczne II-filologia-germańska-II-stopnia 2018/2019
doc Przekład tekstów specjalistycznych II B II-filologia-germańska-II-stopnia 2018/2019
doc Przekład tekstów specjalistycznych II NT II-filologia-germańska-II-stopnia 2018/2019
doc Przekład tekstów specjalistycznych III B II-filologia-germańska-II-stopnia 2018/2019
doc Przekład ustny B II-filologia-germańska-II-stopnia 2018/2019
doc Przekład ustny NT II-filologia-germańska-II-stopnia 2018/2019
doc Seminarium magisterskie - glottodydaktyka II-filologia-germańska-II-stopnia 2018/2019
doc Seminarium magisterskie - językoznawstwo MG II-filologia-germańska-II-stopnia 2018/2019
doc Seminarium magisterskie - literaturoznawstwo II-filologia-germańska-II-stopnia 2018/2019
doc Teksty aktualne II B II-filologia-germańska-II-stopnia 2018/2019
doc Teksty aktualne II N II-filologia-germańska-II-stopnia 2018/2019
doc Wybrane zagadnienia gramatyki kontarstywnej II-filologia-germańska-II-stopnia 2018/2019
doc Wykład monograficzny I II-filologia-germańska-II-stopnia 2018/2019
doc Wykład monograficzny II II-filologia-germańska-II-stopnia 2018/2019
doc PNJN I I-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Podstawy prawa I-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Wstęp do językoznawstwa I-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Wstęp do literaturoznawstwa I-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Wybrane aspekty kultury niemieckiego obszaru językowego I I-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Fonetyka praktyczna języka niemieckiego I I-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Fonetyka praktyczna języka niemieckiego II I-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Gramatyka opisowa języka niemieckiego I I-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Gramatyka praktyczna języka niemieckiego I I-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Gramatyka praktyczna języka niemieckiego II I-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Krajoznawstwo niemieckiego obszaru językowego I-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc PNJN III I-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc PNJN IV
doc Prawo gospodarcze B I-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Teksty aktualne I B I-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Teksty aktualne II B I-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Teoria i praktyka przekładu B I-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Tłumaczenia biznesowe I B I-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Wybrane aspekty kultury niemieckiego obszaru językowego II I-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Gramatyka opisowa języka niemieckiego II I-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Gramatyka opisowa języka niemieckiego III I-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Historia literatury niemieckojęzycznej II (oświecenie-romantyzm) I-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Historia niemieckiego obszaru językowego do wieku XVIII I-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc HLN I (średniowiecze - barok) I-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Język biznesu I II B I-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Język marketingu i turys. II rok. SN. 18.19. I-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Korespondencja handlowa B I-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc PNJN IV II-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Prawo gospodarcze B II-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Teksty aktualne I B II-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Teksty aktualne II B II-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Teoria i praktyka przekładu B II-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Tłumaczenia biznesowe I B II-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Wybrane aspekty kultury niemieckiego obszaru językowego II II-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Gramatyka opisowa języka niemieckiego II II-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Gramatyka opisowa języka niemieckiego III II-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Historia literatury niemieckojęzycznej II (oświecenie-romantyzm) II-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Historia niemieckiego obszaru językowego do wieku XVIII II-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc HLN I (średniowiecze - barok) II-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Język biznesu I II B II-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Język marketingu i turys. II rok. SN. 18.19. II-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Korespondencja handlowa B II-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc PNJN III II-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Historia literatury niemieckojęzycznej IV (po 1945) III-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Historia niemieckiego obszaru językowego w XIX i XX wieku, niest., 2018-19 III-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Karta kursu PNJN VI. 18.19. III-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Kultura języka polskiego i niemieckiego NB III-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc PNJN V III-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Praca dyplomowa - Dydaktyka III-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Technologia informacyjna III-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Tłumaczenie tekstów użytkowych I NB III-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Tłumaczenie tekstów użytkowych II NB III-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Wybrane aspekty kultury niemieckiego obszaru językowego II, III-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Dydaktyka j.niemieckiego II NB III-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Dydaktyka języka niemieckiego III niestacjonarne III-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Gramatyka kontrastywna III-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Historia języka niemieckiego z elementami gramatyki historycznej III-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Historia literatury niemieckojęzycznej III (1848-1945) III-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne 2018/2019
doc Krajoznawstwo niemieckiego obszaru językowego karty kursów Licencjat rok 1
doc PNJN I, II karty kursów Licencjat rok 1
doc Podstawy prawa karty kursów Licencjat rok 1
doc Wstęp do językoznawstwa karty kursów Licencjat rok 1
doc Wstęp do literaturoznawstwa karty kursów Licencjat rok 1
doc Wybrane aspekty kultury niemieckiego obszaru językowego I karty kursów Licencjat rok 1
doc Fonetyka praktyczna j. niemieckiego I karty kursów Licencjat rok 1
doc Fonetyka praktyczna j. niemieckiego II karty kursów Licencjat rok 1
doc Gramatyka opisowa I karty kursów Licencjat rok 1
doc Gramatyka praktyczna I karty kursów Licencjat rok 1
doc Gramatyka praktyczna II karty kursów Licencjat rok 1
doc PNJN 3, 4 karty kursów Licencjat rok 2
doc Prawo gospodarcze B karty kursów Licencjat rok 2
doc Prawo gospodarcze NB karty kursów Licencjat rok 2
doc Teksty aktualne I B karty kursów Licencjat rok 2
doc Teksty aktualne I N karty kursów Licencjat rok 2
doc Teksty aktualne II B karty kursów Licencjat rok 2
doc Teksty aktualne II N karty kursów Licencjat rok 2
doc Wybrane aspekty kultury niemieckiego obszaru językowego karty kursów Licencjat rok 2
doc Bezpieczeństwo i higiena pracy ucznia i nauczyciela N karty kursów Licencjat rok 2
doc Bezpieczeństwo i higiena pracy ucznia i nauczyciela NB karty kursów Licencjat rok 2
doc Gramatyka opisowa języka niemieckiego II karty kursów Licencjat rok 2
doc Gramatyka opisowa języka niemieckiego III karty kursów Licencjat rok 2
odt Gramatyka praktyczna 3, 4 karty kursów Licencjat rok 2
doc Historia niemieckiego obszaru językowego do wieku XVIII karty kursów Licencjat rok 2
doc HLN 2 (oświecenie - romantyzm) karty kursów Licencjat rok 2
doc HLN I (średniowiecze-barok) karty kursów Licencjat rok 2
doc Język mediów karty kursów Licencjat rok 2
doc Język prawa B karty kursów Licencjat rok 2
doc Język prawa NB karty kursów Licencjat rok 2
doc Kultura niemieckiego obszaru językowego karty kursów Licencjat rok 2
doc Teksty aktualne III B karty kursów Licencjat rok 3
doc Teksty aktualne III N karty kursów Licencjat rok 3
doc Tłumaczenie tekstó użytkowych I NB karty kursów Licencjat rok 3
doc Tłumaczenie tekstów użytkowcyh II NB karty kursów Licencjat rok 3
doc Tłumaczenie tekstów użytkowych B karty kursów Licencjat rok 3
doc Tłumaczenie tesktów użytkowych II B karty kursów Licencjat rok 3
doc Dydaktyka j. niemieckiego dla I i II etapu edukacyjnego I NB karty kursów Licencjat rok 3
doc Dydaktyka j.niemieckiego dla I i II etapu edukacyjnego I N karty kursów Licencjat rok 3
doc HLN 3 (1848-1945) karty kursów Licencjat rok 3
doc PNJN V, VI karty kursów Licencjat rok 3
doc Praca dyplomowa I - dydaktyka karty kursów Licencjat rok 3
doc Praca dyplomowa I, II - kulturoznawstwo karty kursów Licencjat rok 3
doc Praca dyplomowa II - dydaktyka karty kursów Licencjat rok 3
doc Technologia informacyjna w edukacji karty kursów Licencjat rok 3
doc Przekład tekstów specjalistycznych I Biznes karty kursów SUM Rok 1
doc Przekład tekstów specjalistycznych I NT karty kursów SUM Rok 1
doc Przekład tekstów urzędowych karty kursów SUM Rok 1
doc Seminarium magisterskie - glottodydaktyka karty kursów SUM Rok 1
doc Seminarium magisterskie - kulturoznawstwo karty kursów SUM Rok 1
doc Seminarium magisterskie - literaturoznawstwo karty kursów SUM Rok 1
doc Teksty aktualne I Biznes karty kursów SUM Rok 1
doc Teksty aktualne I N karty kursów SUM Rok 1
doc Wstęp do przekładoznawstwa karty kursów SUM Rok 1
doc Zasady wykonywania tłumaczeń poświadczonych Biznes karty kursów SUM Rok 1
doc Zasady wykonywania tłumaczeń poświadczonych NT karty kursów SUM Rok 1
doc Aspekty wielokulturowosci i wieloetnicznosci karty kursów SUM Rok 1
doc Dydaktyka jezyka niemieckiego I N, NT karty kursów SUM Rok 1
doc Dydaktyka jezyka niemieckiego I N karty kursów SUM Rok 1
doc Dydaktyka jezyka niemieckiego I NT karty kursów SUM Rok 1
doc Literatura fantastyczna karty kursów SUM Rok 1
doc Nowe nurty w literaturoznawstwie karty kursów SUM Rok 1
doc Odmiany narodowe i dialekty języka niemieckiego karty kursów SUM Rok 1
doc PNJN I, II karty kursów SUM Rok 1
doc Seminarium magisterskie - glottodydaktyka karty kursów SUM Rok 2
doc Seminarium magisterskie - kulturoznawstwo karty kursów SUM Rok 2
doc Seminarium magisterskie - literaturoznawstwo karty kursów SUM Rok 2
doc Słowniki w pracy tłumacza karty kursów SUM Rok 2
doc Teksty aktualne II karty kursów SUM Rok 2
doc Wykład instytutowy 1 karty kursów SUM Rok 2
doc Dydaktyka języka niemieckiego dla 3. i 4. etapu edukacyjnego II karty kursów SUM Rok 2
doc Literackie awangardy karty kursów SUM Rok 2
doc Literatura fantastyczna karty kursów SUM Rok 2
doc PNJN III karty kursów SUM Rok 2
doc PNJN IV karty kursów SUM Rok 2
doc Przekład ustny karty kursów SUM Rok 2

Archiwa