Karty kursów

Poniższe pliki są skompresowane – należy je pobrać i rozpakować.

Wśród kart kursów nie znajdują się karty, które są opracowywane przez prowadzących z jednostek zewnętrznych, np. CSiR (wf), SKN.

Lista wszystkich kursów znajduje się w planie studiów dla danego rocznika (dla II roku – plan studiów 2017-2018).

 

2018/2019

I-filologia-germańska-I-stopnia

II-filologia-germańska-I-stopnia

III-filologia-germańska-I-stopnia

I-filologia-germańska-II-stopnia

II-filologia-germańska-II-stopnia

I-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne

II-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne

III-filologia-germańska-I-stopnia-niestacjonarne

2017/2018

Karty kursów studia stacjonarne

Karty kursów studia niestacjonarne

Archiwa