Przejdź do treści

Konferencje

VI Międzynarodowa Konferencja Językoznawstwa Tekstologicznego w ujęciu kontrastywnym: języki słowiańskie i języki romańskie, Kraków 16-18 maja 2019 roku. Serdecznie zapraszamy na VI Międzynarodową Konferencję Językoznawstwa Tekstologicznego w ujęciu kontrastywnym: języki słowiańskie i języki romańskie, która odbędzie się w dniach 16-18 maja 2019 roku, w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych 2, w Auli Danka.Program konferencji Językoznawstwa Tekstologicznego

Idea

logo

Il 2016 è l’anno in cui ricorre il 70° anniversario della fondazione dell’Università Pedagogica di Cracovia ed è inoltre anche il 10° anniversario dell’Italianistica presso la nostra Università. In accordo con il titolo, l’idea del Convegnoè quella di gettare uno sguardo panoramico sugli ampi orizzonti dell’italianistica contemporanea. L’incontro di numerosi italianisti provenienti da centri diversi, studiosi di linguistica, traduttologia, letteratura e cultura italiana, costituirà un’occasione per presentare i risultati delle ricerche svolte finora, per discutere sugli argomenti più attuali, nonché per riflettere sulle prospettive teoriche e metodologiche della disciplina.

Link do strony konferencji: Gli orizzonti dell’Italianistica: tradizione, attualità e sfide di ricerca

————————————————————————————————————————————————————————————–

Drugi okólnik

Katedra Języka i Kultury Włoskiej

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

 

Horyzonty italianistyki – tradycja, współczesność i wyzwania badawcze

która odbędzie się w dniach od 14 do 16 kwietnia 2016 roku w Krakowie, w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie.

 

Idea konferencji

W roku 2016 obchodzona będzie siedemdziesiąta rocznica założenia Uniwersytetu Pedagogicznego, jak również dziesiąta rocznica istnienia italianistyki na naszej Uczelni. Ideą przewodnią konferencji jest, w myśl tytułu, panoramiczne spojrzenie na rozległe horyzonty współczesnych studiów italianistycznych. Spotkanie naukowców z różnych ośrodków, zajmujących się badaniami z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, przekładoznawstwa i kulturoznawstwa włoskiego, będzie okazją do przedstawienia dotychczasowych osiągnięć, dyskusji o najbardziej aktualnych zjawiskach, a także zastanowienia się nad perspektywami rozwoju dyscypliny.

 

Najważniejsze informacje

  • Serdecznie zapraszamy do nadsyłania propozycji wystąpień w formie abstraktów (do 300 słów) w terminie do  22 listopada 2015. Zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: convegno2016@up.krakow.pl
  • Informacja o akceptacji referatów zostanie wysłananajpóźniej do 30 stycznia 2016.
  • Językami konferencji są język polski i włoski. W planowanej publikacji pokonferencyjnej przewidziane są artykuły jedynie w języku włoskim.
  • Opłata konferencyjna wysokości 100 euro (400 zł) przewidziana jest na pokrycie kosztów materiałów konferencyjnych, poczęstunku dla uczestników oraz publikacji pokonferencyjnej. Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów zakwaterowania oraz dojazdu. Uczestników konferencji uprzejmie zachęcamy do rezerwacji noclegów za pośrednictwem strony internetowej www.booking.com. Jednocześnie chcielibyśmy poinformować Państwa, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub problemów organizacyjnych związanych z planowaniem wizyty w Krakowie można, w celu uzyskania pomocy, skontaktować się z członkiem komitetu organizacyjnego, mgr. Sebastianem Scarpelem (adres e-mail: sebastiano.scarpel@gmail.com).

 

Komitet naukowy konferencji

Stefan Bielański (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Jolanta Dygul (Uniwersytet Warszawski)

Angela Ferrari (Uniwersytet Bazylejski)

Artur Gałkowski (Uniwersytet Łódzki)

Elżbieta Jamrozik (Uniwersytet Warszawski)

Anna Klimkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)

Justyna Łukaszewicz (Uniwersytet Warszawski)

Maria Maślanka-Soro (Uniwersytet Jagielloński)

Marco Mazzoleni (Uniwersytet Boloński)

Jadwiga Miszalska (Uniwersytet Jagielloński)

Małgorzata Nowakowska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Michele Prandi (Uniwersytet w Genui)

Piotr Salwa (Stacja Polskiej Akademii Nauk w Rzymie, Uniwersytet Warszawski)

Roman Sosnowski (Uniwersytet Jagielloński)

Monika Woźniak (Sapienza–Uniwersytet Rzymski)

Komitet organizacyjny konferencji

• Zespół Katedry Języka i Kultury Włoskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

 

Kontakt

• W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy z organizatorami: convegno2016@up.krakow.pl
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 


Seconda circolare

 

La Cattedra di Lingua e Cultura Italiana dell’Università Pedagogica di Cracovia

ha il piacere di invitarVi a partecipare

al Convegno Internazionale

 

Gli orizzonti dell’Italianistica: tradizione, attualità e sfide di ricerca

Il Convegno si terrà a Cracovia presso la sede universitaria di via Podchorążych 2,

dal 14 al 16 aprile 2016.

 

Idea del Convegno

Il 2016 è l’anno in cui ricorre il 70° anniversario della fondazione dell’Università Pedagogica di Cracovia ed è inoltre anche il 10° anniversario dell’Italianistica presso la nostra Università.In accordo con il titolo, l’idea del Convegnoè quella di gettare uno sguardo panoramico sugli ampi orizzonti dell’italianistica contemporanea. L’incontro di numerosi italianisti provenienti da centri diversi, studiosi di linguistica, traduttologia, letteratura e cultura italiana, costituirà un’occasione per presentare i risultati delle ricerche svolte finora, per discutere sugli argomenti più attuali, nonché per riflettere sulle prospettive teoriche e metodologiche della disciplina.

 

Informazioni importanti

  • Invitiamo ainviare entro il 22 novembre 2015 lapropria proposta in forma di abstract(massimo 300 parole), utilizzando il modulo di registrazioneche si trova di seguito. Il modulo va spedito, in forma di allegato, all’indirizzo:convegno2016@up.krakow.pl
  • L’informazione relativa all’accettazione delle proposte sarà inviata entro il 30 gennaio 2016.
  • Si accettano interventi in lingua italiana ed in lingua polacca.Nella pubblicazione degli atti del Convegno verranno accettati solo gli articoli in lingua italiana.
  • La quota di partecipazione di 100 euro(400 zł)comprende rinfresco e pausa caffè per i partecipanti, il materiale del convegno e la spesa per la pubblicazione degli atti.

La quota di partecipazione non comprende i costi dell’alloggio. Invitiamo i nostri Ospiti a utilizzare il sito www.booking.com per la prenotazione dell’albergo per il loro soggiorno a Cracovia. Saremo lieti di aiutare tutti i partecipanti nel caso avessero bisogno di consigli o altre informazioni relative all’organizzazione del soggiorno. A tale scopo Vi invitiamo a contattare il dott. Sebastiano Scarpel, inviando le eventuali domande all’indirizzo e-mail:sebastiano.scarpel@gmail.com

 

Comitato Scientifico del Convegno:

Stefan Bielański (Università Pedagogica di Cracovia)

Jolanta Dygul (Università di Varsavia)

Angela Ferrari (Università di Basilea)

Artur Gałkowski (Università di Łódź)

Elżbieta Jamrozik (Università di Varsavia)

Anna Klimkiewicz (Università Jagellonica di Cracovia)

Justyna Łukaszewicz (Università di Varsavia)

Maria Maślanka-Soro (Università Jagellonica di Cracovia)

Marco Mazzoleni (Università di Bologna)

Jadwiga Miszalska (UniversitàJagellonica di Cracovia)

Małgorzata Nowakowska (Università Pedagogica di Cracovia)

Michele Prandi (Università di Genova)

Piotr Salwa (Accademia Polacca delle Scienze a Roma, Università di Varsavia)

Roman Sosnowski (Università Jagellonica di Cracovia)

Monika Woźniak (Sapienza -Università di Roma)


Comitato organizzativo

  • Docenti della Cattedra di Lingua e Cultura Italiana dell’Università Pedagogica di Cracovia

 

Segreteria del Convegno

  • Per maggiori informazioni Vi invitiamo a contattare la segreteria del Convegno: convegno2016@up.krakow.pl

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy z organizatorami: convegno2016@up.krakow.pl

MODULO DI REGISTRAZIONE

Archiwa