Przejdź do treści

DLA STUDENTA

Aktualności dla studentów UP
Centrum Obsługi Studendta
Biuro ds.Osób Niepełnosprawnych
Akademickie Biuro Karier
Biuro ds.Wpsółpracy Międzynarodowej
Program Most UP
Pomoc Socjalna
Systemy informatyczne – pomoc

 

 1. REGULAMIN UZNAWANIA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
 2. Zarządzenie R.Z.0211.34.2022 Rektora  dnia 30 maja 2022 roku w sprawie przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 3. Zarządzenie Rektora Nr R.Z.0211.53.2021 w sprawie zasad archiwizowania prac dyplomowych
 4. Procedura antyplagiatowa w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 5. Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej jest dostępny TUTAJ

 

Koła Naukowe:

Koło Naukowe Filologii Germańskiej

Koło Naukowe Filologii Hiszpańskiej

Koło Naukowe Filologii Romańskiej

Koło Naukowe Filologii Rosyjskiej

Koło Naukowe Filologii Włoskiej

 

Skład Instytutowej Rady Samorządu Studentów:

 1. Anna Chorągwicka – anna.choragwicka@student.up.krakow.pl (filologia germańska)
 2. Michał Dobrowolski – michal.dobrowolski1@student.up.krakow.pl (filologia hiszpańska)
 3. Karolina Kos-Krzywdzińska – karolina.kos-krzywdzinska@student.up.krakow.pl (filologia germańska)
 4. Ewelina Kulig – ewelina.kulig2@student.up.krakow.pl (filologia włoska)
 5. Małgorzata Nieckarz – malgorzata.nieckarz@student.up.krakow.pl (filologia hiszpańska)
 6. Łukasz Świerczyński – lukasz.swierczynski@student.up.krakow.pl (filologia romańska)
 7. Wiktoria Wójtowicz – wiktoria.wojtowicz@student.up.krakow.pl (filologia rosyjska)
 8.  Przemysław Zając – przemyslaw.zajac1@student.up.krakow.pl (filologia germańska)

 

Przewodniczący IRSS: Przemysław Zając (przemyslaw.zajac1@student.up.krakow.pl)

Archiwa