Przejdź do menu Przejdź do treści

DLA STUDENTA

Aktualności dla studentów UP
Centrum Obsługi Studendta
Biuro ds.Osób Niepełnosprawnych
Akademickie Biuro Karier
Biuro ds.Wpsółpracy Międzynarodowej
Program Most UP
Pomoc Socjalna
Systemy informatyczne – pomoc

 

 1. REGULAMIN UZNAWANIA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
 2. Zarządzenie R.Z.0211.34.2022 Rektora  dnia 30 maja 2022 roku w sprawie przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 3. Zarządzenie Rektora Nr R.Z.0211.53.2021 w sprawie zasad archiwizowania prac dyplomowych
 4. Procedura antyplagiatowa w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 5. Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej jest dostępny TUTAJ

 

Koła Naukowe:

Koło Naukowe Filologii Germańskiej

Koło Naukowe Filologii Hiszpańskiej

Koło Naukowe Filologii Romańskiej

Koło Naukowe Filologii Rosyjskiej

Koło Naukowe Filologii Włoskiej

 

Skład Instytutowej Rady Samorządu Studentów:

 1. Anna Chorągwicka – anna.choragwicka@student.up.krakow.pl (filologia germańska)
 2. Michał Dobrowolski – michal.dobrowolski1@student.up.krakow.pl (filologia hiszpańska)
 3. Karolina Kos-Krzywdzińska – karolina.kos-krzywdzinska@student.up.krakow.pl (filologia germańska)
 4. Ewelina Kulig – ewelina.kulig2@student.up.krakow.pl (filologia włoska)
 5. Małgorzata Nieckarz – malgorzata.nieckarz@student.up.krakow.pl (filologia hiszpańska)
 6. Łukasz Świerczyński – lukasz.swierczynski@student.up.krakow.pl (filologia romańska)
 7. Wiktoria Wójtowicz – wiktoria.wojtowicz@student.up.krakow.pl (filologia rosyjska)
 8.  Przemysław Zając – przemyslaw.zajac1@student.up.krakow.pl (filologia germańska)

 

Przewodniczący IRSS: Przemysław Zając (przemyslaw.zajac1@student.up.krakow.pl)

Archiwa