Przejdź do treści

Biblioteka Instytutu Neofilologii – Sekcja Rosyjska i Germańska

 

Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

Kraków, ul. Studencka 5 p. 106
tel: 12 662 67 30
email: magdalena.janas@up.krakow.pl  /  irena.kapuscik@up.kraków.pl

 
Książki zamawiać można telefonicznie (pod numerem 12 662 67 30) lub mailowo (magdalena.janas@up.krakow.pl, irena.kapuscik@up.kraków.pl) . 

Książki można odebrać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z biblioteką. 

Biblioteka IN czynna jest w następujących godzinach:

pn – pt w godz. 9.00-17.00
soboty (zjazdowe) 10.00-14.00

mgr Magdalena Janas

mgr Irena Kapuścik

Tytuły bez kontynuacji:


Deutsch als Fremdsprache, lata 2000, 2001

Doklady i soobŝeniâ, lata 1952–1956

Družba narodov, lata 1983–2001

Filologičeskie nauki, lata 1964–1995

Inostrannye âzyki v škole, lata 1951–1995

Istoričeskij vestnik, lata 1882–1914

Izvestia Akademii Nauk. Seriâ literatury i âzyka, lata 1951–2001

Język Rosyjski, lata 1950–1990

Junost’, lata 1961–1996

Kultura i žizn’, lata 1971–1990

Kwartalnik Neofilologiczny, lata 1987–1991

Literatura v škole, lata 1951–1993

Literaturnaâ gazeta, lata 1968–1998

Naš sovremennik, lata 1975–1995

Nauka i žizn’, lata 1987–1992

Neva, lata 1960–1996

Nowe książki, lata 1985–1990

Novyj mir, lata 1951–2001

Oktâbr’, lata 1954–2001

Otečestvennye zapiski, lata 1844, 1852, 1853, 1857, 1873, 1874, 1877–79

Oxford Slavonic Papers, lata 1960–1984

Russkaâ literatura, lata 1959–2001

Russkaâ reč’, lata 1970–1993

Russkij arhiv, lata 1907, 1913, 1915

Russkaâ slovesnost’, lata 1993–2001

Russkij âzyk v škole, lata 1949–1991

Russkij vestnik, lata 1857–1895, 1899, 1904

Russkoe bogatstvo, lata 1902–4, 1906, 1913

Semiotica, lata 1969–1981

Social’nye gumanitarnye nauki, lata 1997–98

Studia Slavica, lata 1955–1984

Teatr, lata 1951–1993

Die Welt der Slawen, lata 1959–1984

Vestnik Akademii Nauk, lata 1954–1956

Vestnik Evropy, lata 1878, 1896, 1904, 1906, 1911

Vestnik Leningradskogo univ., lata 1958–1992

Vestnik Moskovskogo univ., lata 1964–1993

Wiener Slawistisches Jahrbuch, lata 1957, 1967, 1969, 1979, 1972–84

Znamâ, lata 1954–2001

Zvezda, lata 1954–1991


Czasopisma aktualnie prenumerowane:

Inostrannaâ literatura, 1957–

Russkij âzyk za rubežom, 1968–

Voprosy âzykoznaniâ, 1952–

Voprosy literatury, 1958–

Języki Obce w Szkole, 1961–

Przegląd Rusycystyczny, 1978–

Slavia Orientalis, 1955–


Polskie czasopisma germanistyczne dostępne online (artykuły, spisy treści, streszczenia):
 
Acta Neophilologica (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn):
http://www.uwm.edu.pl/slowianie/index.php/acta-neophilologica

Colloquia Germanica Stetnienisa (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin): http://www.us.szc.pl/main.php/cgs?xml=load_page&st=20282

Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen (DAAD, Warszawa):
http://www.convivium.pl

Germanica Wratislaviensia (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław):
http://www.ifg.uni.wroc.pl/germanicawratislaviensia.html

Linguistische Treffen in Wrocław (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław):
http://www.ifg.uni.wroc.pl/linguistischetreffeninwroclaw.html

Neofilolog (Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, PTN, Poznań):
http://corydoras.nazwa.pl/ptn/index2.php?id=284

Studia Germanica Gedanensia (Uniwersytet Gdański, Gdańsk):
http://www.fil.ug.edu.pl/pl/filologia_germanska–studia_germanica_gedanensia

Studia Germanica Posnaniensia (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań):
http://www.staff.amu.edu.pl/~ifguam/index.php?option=com_content&task=view&id=925&Itemid=120

Studia Germanica Resoviensia (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów):
http://www.univ.rzeszow.pl/wfil/ifg/index.php?id=sgr

Text und Diskurs (Uniwersytet Warszawski, Warszawa):
http://www.tekst-dyskurs.pl

Opracowanie: dr Sebastian Mrożek

http://www.gramota.ru (m.in. poradnik językowy online)

http://www.gramma.ru (m.in. materiały ilustrujące gramatyczne, morfologiczne, leksykalne, stylistyczne i ortograficzne aspekty języka rosyjskiego)

http://www.rusword.com.ua/ (m.in. encyklopedia pseudonimów, słowniki aforyzmów i skrzydlatych wyrażeń, encyklopedyczny słownik lingwistyczny, Biblia, słowniki Ożegowa i Dala)

http://www.zavet.ru/books.htm (elementarna wiedza o prawosławiu)
http://www.magister.msk.ru/library/library/htm (elektroniczne wersje literatury pięknej, popularno-naukowej, naukowej, publicystytyki, rosyjska klasyka i współczesna fantastyka)

http://www.lib.com.ua (książki elektroniczne na różne tematy)
Uwaga: wyżej wymienione adresy podano za: Barbara Chlebda. Przewodnik po stronach Runetu. Opole 2004. Książka zawiera kilkadziesiąt adresów internetowych przydatnych dla rusycystów. Jest dostępna dla czytelników w Bibliotece.

Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Instytutu Neofilologii


1. Prawo wpisu do Biblioteki mają:

a) pracownicy, studenci, doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie;

b) pracownicy szkół wyższych Krakowa.


2. Wpis do Biblioteki uzyskuje się na podstawie dowodu osobistego oraz:

a) indeksu z ważnym wpisem na rok akademicki – studenci stacjonarni, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych;

b) oświadczenia potwierdzonego przez zakład pracy – pracownicy szkół wyższych.


3. Ilość wypożyczonych książek i okres wypożyczenia:


a) pracownicy UP i studenci Neofilologii UP – 10 książek na okres 1 miesiąca;

b) pracownicy innych uczelni Krakowa – 2 książki na okres 1 miesiąca.
Każdy czytelnik ma prawo do trzykrotnej prolongaty terminu zwrotu. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek czytelnik obowiązany jest odkupić identyczne lub inne, uzgodnione z kierownictwem Biblioteki.


4. Z czasopism można korzystać wyłącznie w czytelni.


5. Materiały audiowizualne wypożyczane są wyłącznie pracownikom Instytutu Neofilologii UP.


6. Rozliczenia studenta z Biblioteką, będącego jednym z warunków zaliczenia roku studiów, dokonuje się z końcem roku akademickiego przez skasowanie pieczątki w indeksie.

Uwaga. Wszystkim zainteresowanym spoza Instytutu Neofilologii Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu w czytelni.

Archiwa