Przejdź do treści

Aktualności

2 i 4 maja dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju, dr. hab. prof. UP Roberta Stawarza, 2 oraz 4 maja będą dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

dr Natalia Chwaja

Pani dr Natalia Chwaja odwołuje zajęcia i konsultacje w dniach 20-22.04.2022 z powodu L4.

13 kwietnia dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju, dr. hab. prof. UP Roberta Stawarza, 13 kwietnia będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.