Przejdź do treści

godziny rektorskie 20.05.2022

godziny rektorskie 20.05.2022

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju, dr. hab. prof. UP Roberta Stawarza, 20 maja będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w związku z organizowanym Korowodem Juwenaliowym.

 

Archiwa