Przejdź do treści

Komunikat dla studentów (Ger)

Drodzy Studenci,

Rozpoczynając nowy semestr zimowy 2020/2021 chciałam przekazać wszystkim z Państwa, którzy już tworzą lub dopiero dołączyli do grona społeczności akademickiej UP, iż system nauczania dla studentów Filologii germańskiej będzie realizowany w trybie hybrydowym.

Zajęcia dydaktyczne dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia będą zorganizowane w formie stacjonarnej (oprócz czwartku: e-learning na platformie Microsoft Teams lub Moodle); studenci I roku studiów niestacjonarnych I stopnia (pierwszy zjazd 03.-04.10) realizują zajęcia również w formie hybrydowej, natomiast na I roku studiów stacjonarnych II stopnia (SUM) zajęcia odbywać się będą od godz. 15.00 zarówno w formie stacjonarnej (wtorek, środa), jak i poprzez e-learning (pn. i czwartek) na platformie Microsoft Teams lub Moodle.

Szczegóły związane z harmonogramem zostaną przekazane Państwu na spotkaniu inauguracyjnym w dniu 1.10.2020 r. lub 3.10.2020 (zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie IN).

Pozostałe roczniki Filologii germańskiej (harmonogramy zostały przesłane przez opiekunów) realizują zajęcia również w formie hybrydowej.

Do zobaczenia na Studenckiej!

Zastępca Dyrektora Instytutu Neofilologii ‒ Filologia Germańska

dr hab. Angela Bajorek, prof. UP

Archiwa