Przejdź do treści

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

mgr Paweł Ligęza został powołany do pracy w Uczelnianej komisji rekrutacyjnej na okres bieżącej kadencji władz uczelnianych.

 

Skład uczelnianej komisji rekrutacyjnej :
dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP – przewodniczący
dr hab. Krzysztof Polek, prof. UP
dr Marta Karamańska
dr Jan Franczyk
dr Hanna Stępniewska-Gębik
mgr Paweł Ligęza
mgr Rafał Birgiel – sekretarz
mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
dr hab. Jan Ryś – RZ ZNP
mgr Piotr Kciuk – ZZP UP

Archiwa