Przejdź do treści

Zarządzenie Rektora o odwołaniu zajęć na Uniwersytecie Pedagogicznym

Informacja dotyczy  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych, Szkoły Doktorskiej, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Uniwersytetu Drugiego Wieku, Uniwersytetu Dzieci i Rodziców.

Kierownicy jednostek są zobowiązani do wdrożenia nauczania w formie elektronicznej  zgodnie z przyjętymi programami kształcenia.

Mając na uwadze bezpieczeństwo studentów i pracowników, uczelnia ogranicza bezpośredni kontakt osobowy, realizacja programu  będzie jednak  prowadzona na bieżąco, tak by umożliwić studentom kontynuowanie nauki w tym semestrze i uzyskanie zaliczeń.

Podstawa prawna
Zarządzenie nr R/Z.0201-19/2020 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie odwołania zajęć w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Archiwa