Przejdź do treści

Centrum Obsługi Studenta

OD 1.10.2019 WSZYSTKIE SPRAWY ZWIĄZANE Z TOKIEM STUDIÓW ZAŁATWIANE SĄ

PRZEZ PRACOWNIKÓW

 CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA

wzory druków oraz informacje znajdują się na stronie COS (https://cos.up.krakow.pl )
Poniższe pisma należy składać w Centrum Obsługi Studenta:

 1. Anulowanie decyzji o skreśleniu z listy studentów
 2. Druk podania o ELS
 3. Podanie o egzamin komisyjny
 4. Podanie o indywidualną organizację
 5. Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
 6. Podanie o wyrażenie zgody na obronę pracy dyplomowej w trybie eksternistycznym
 7. Podanie o przeniesienie na studia stacjonarne-niestacjonarne
 8. Podanie o urlop
 9. Podanie o wpis warunkowy
 10. Podanie o wznowienie studiów
 11. Powtarzanie roku-semestru
 12. Przedłużenie ważności karty okresowych osiągnięć studenta(1)
 13. Rezygnacja ze studiów
 14. Wniosek o wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej
 15. Wniosek o wydanie opisu dyplomu w języku angielskim

 

Godziny przyjęć

poniedziałek godz. 10.00 – 14.00
wtorek dzień bez przyjmowania stron
środa godz. 10.00 – 14.00
czwartek godz. 10.00 – 14.00
piątek godz. 11.00 – 15.00

 

Studia stacjonarne (budynek przy ul. Podchorążych 2)

Kierunek Rodzaj
studiów
Pracownik przyjmujący studentów
Filologia romańska
Filologia hiszpańska
Filologia włoska
studia I stopnia
studia II stopnia
Kinga Jaworska
pok. 144, tel. 12 662 64 14
e-mail: kinga.jaworska@up.krakow.pl

 

Archiwa