Przejdź do treści

Uniwersytet Pedagogiczny wśród 50 szkół wyższych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców

W rankingu tygodnika „Wprost” Uniwersytet Pedagogiczny znalazł się wśród 50 szkół wyższych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców. Ranking powstał w oparciu o badanie przeprowadzone na przełomie lutego i marca 2013 r. na próbie 500 polskich firm, które w 2011 r. osiągnęły największy dochód. Firmy wskazywały pięć kierunków studiów oraz pięć uczelni, których absolwentów najczęściej przyjmują do pracy.
Więcej informacji

Archiwa